ActivityDogs

Občanské sdružení "Activity Dogs" je nestátní nezisková organizace, která byla založena dne 6.12.2011.

Činnost sdružení je ryze zájmová, veřejně prospěšná a nevýdělečná. Sdružení usiluje zejména o rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti kynologických sportů.


Activity dogs o.s.
Česká Rybná 15
561 85
Tel:739 180 110